Spor, Dernek Ve Kulüp Üzerine Bir Derleme

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” Mustafa Kemal Atatürk Giriş Toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmesi, o toplumun bireylerinin kendi sorunlarını çözümüne yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılma düzeyleriyle yakından ilgilidir. Bu manada sivil toplum kuruluşları, devletin, kamu sektörünün yetersiz kaldığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla ortak hedefe yönelmiş insanlar tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen yapılardır. Toplumsal […]

Akseki İlçesinin Kırsalında Bir Mahalle; Güzelsu

Yazar: Mürşidin Demircan Giriş Antalya iline 150 km, Akseki ilçe merkezine 30 km uzaklıkta yer alan Güzelsu mahallesi (Sülles), 36.896° enlem ve 31.855° boylamda, Torosların güney kısmında 1.198 metre rakımda, Sere Beli[1] denilen ormanlık bir boyun noktasının gerisinde, Akdeniz’e bakan arazide alana hâkim bir tepede, ormanlık bölgenin gerisinde, yüksek ve müstesna bir mevkide kurulmuştur. Ferenge, […]

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi

Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” 13 Haziran 2018 tarih ve 30450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Vergilerin İadesine İlişkin Hususlar başlıklı İkinci Bölümünün 5.nci maddesine göre “Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan […]

Alan Kılavuzluğu Faaliyeti

Alan Kılavuzu Kimdir? Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4.ncü maddesinin (1) nci fıkrasının (f) bendine göre Alan kılavuzu: “Alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında sertifika ve kimlik almaya hak kazanmış kişiyi” ifade eder. Alan Kılavuzu Ulusal Meslek Standardına göre Alan Kılavuzu: “iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri uygulayarak kalite […]

Gezdirme Faaliyeti ve Esnaf Muaflığı

Giriş Kişileri kırda, dağlarda, Tabiat Parkı veya Milli Park alanlarında gezdirme faaliyetinde bulunan kimseler (alan kılavuzu, yürüyüş lideri vb.) esnaf muaflığından yararlanabilir mi?   Gezdirme Faaliyeti ve GVK’nın 9 uncu Maddesi Herhangi bir işyerine veya işverene bağlı olmaksızın arkadaşlarından talep oldukça, arkadaş grubunu kırda, dağlarda, Tabiat Parkı veya Milli Park alanlarında gezdiren kimseler, herhangi bir […]

Yürüyüş Yaparken Ayak Bileğiniz Burkulur İse Ne Yapmalı

Giriş Çoğu kişinin inandığının aksine, bileğin burkulması her zaman olan bir şey değildir. Burkulmalar tedavi edilebilir, ancak önceden biraz düşünceli davranıp ve bazı tedbirler alınarak, burkulmayı önlemek mümkündür. Burkulmayı Önleme Yürüyüşlerde ayak bileği burkulmaları ve diğer ayak yaralanmaları ile karşılaşılabilmektedir. Ama bazı önlemler alınarak burkulma olasılığı önemli ölçüde azaltabilir. Şöyle ki; Kasları Güçlendirmek – Uzun […]

Mesleği Tanıtırken, O Mesleğin Mevzuatına Dikkat Etmek Gerekir Mi?

Bazen asıl savunduğumuz şeyi üçüncü kişilere aktarırken, o konuda yapılmış düzenlemeleri dikkate almadan; fotoğraf, karikatür vb. gibi görsel ifadelerle konunun aktarımına yönelebilmekte ve bu esnada mevzuattaki düzenlemeleri de dikkate almamız gerektiği göz ardı edilebilmektedir. Bu konuyu “Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği, Mesleğin icrasına ilişkin esaslar başlıklı 28.nci maddesinin 4.ncü fıkrası” ile http://aro.org.tr/ sayfasındaki fotoğraflarla ilişkilendirerek aktarabiliriz. Şöyle ki; […]

Bilirkişilik ve Turist Rehberliği

Bilirkişi Kavramı Bilirkişi, yaptığı işin ne olduğunu detaylı olarak bilen kişidir. Bilirkişiye genelde bazı anlaşmazlıklar halinde ihtiyaç hâsıl olur. Örneğin yargı mercilerinde davalarda, hâkim bilirkişiye müracaat edebilmektedir. Geçmişte, bilirkişi kavramı ile ilgili hukuki bir tanım bulunmamakla, genel olarak bilirkişi; belli bilim ve fenne ilişkin olarak uzmanlığı gerektiren hallerde yetkili yargı mercilerince başvurulan kimse[i] olarak bilinmekte […]

Çandır ve Yazılı Kanyon Tabiat Parkı

Giriş Akdeniz’e dökülen Aksu Çayı’nın bir kolu olan Göksu Çayı’nın ve onun devamı durumundaki Değirmen derenin (Yeşil dere) açtığı derin bir vadi (100-500 m.) şeklinde olan Yazılı Kanyon, Isparta İl’inin Sütçüler İlçesi sınırları içerisinde Çandır Köyü’nün kuzeydoğusunda ve bu köye yaklaşık 3 km mesafede yer alır. Doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 7 km uzunluğa sahip olan Yazılı […]

Dağcılık Malzemeleri Açısından TSE Standardı

Doğada Yapılan Sportif Etkinler Doğada yapılan sportif etkinler “doğa sporları”, “açık alan rekreasyonu”, “macera sporları”, “macera rekreasyonu”, olmak üzere içinde bulundurdukları risk faktörlerine ve kullanılan yardımcı unsurlara bağlı olarak değişik isimlerle sınıflandırılmıştır. Dağ tırmanışı, kaya tırmanışı, oryantiring, mağaracılık, dağ bisikleti, kürek, yüzme, sörf, sualtına dalma, yelken, rafting, alp kayağı, kuzey kayağı, tur kayağı, snowboard, paraşüt, […]