Attalos, Antalya’nın Kurucusu

Şehir, kasaba ve köylerin ve dahi coğrafik yerleşimlerin ve mıntıkaların adlarına ilişkin efsanevi tarzda yakıştırmalar ve uydurmalar, modern bilimsel mantıkla uyuşmamaktadır.

Adalya şehrinin kadim tarihinde otokton ahalinin temel etkisi yanında Pergamon, Girit, Pers, Semitik ve Yunan etkilerini harmanlayan tarihsel çalışmalar, kamuoyuna yansımamış ve yayılmamıştır.

Öyle gözüküyor ki, özellikle Pergamon ve Yunan etkisi dışındaki unsurlar bilerek göz ardı edilmektedir. Hitit, İbrani ve Pers etkisinden hiç bahsedilmiyor.

Şehrin adı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar dikkate alındığında, Antalya ibaresinin Attaleia adından geldiği, bunun Antalya şeklini aldığı aslında bir varsayımdır. Bu varsayımdan hareketle Adalya adının da Attaleia’dan geldiğini iddia etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Çünkü Tevrat’ın I.Tarihler kitabında Yeroham’ın oğullarından birisinin adının Atalya olduğu aktarılıyor. Ayrıca M.Ö. 1235’den hemen önceye tarihlenen Yalburt (Konya, Ilgın) hiyeroglif yazıtında Hitit Kralı IV.Tuthaliya ile düşmanları ve Vasal kral Kurunta arasındaki anlaşma metninin Perge ile ilgili kısmında “Parcha (Perge) şehrinin sahip olduğu bölgeyi Kaštarja nehri sınırlar. Eğer Hatti Kralı Parha Kentine saldırır silah zoru ile egemenliğine alırsa sözü geçen kent Tarhuntašša kralına bağlanacaktır denmiştir ki Tuthaliya sonraki yüzyıllara Thaliya veya Taliya olarak aktarılmış olabilir. Diğer taraftan Olympos’un musalarından Thalia da Adalya’nın kaynağı olabilir. Sebepler bir araya toplandığında:

Antalya’yı II.Attalos’un kurduğu konusu, bir iddiadan öte gerçek bir şey değildir.

Antalya’nın kurucusu konusu ilginizi çekti ise lütfen aşağıda yer alan sunumu okuyunuz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir