Turist Rehberleri Birliği tarafından verilen çalışma kartı, mesleki kitap, dergi, v.s. ile mesleğe giriş ve meslek geliştirme için yapılan sınavlar gibi sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesi.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı  :B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[1-2014/11]-69843 Tarih: 06/03/2017 Konu: … İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Birliğiniz tarafından verilen çalışma kartı, turist rehberleri ve meslek hakkında kitap, dergi, v.s. ile mesleğe giriş ve meslek geliştirme için yapılan sınavlar gibi sağlanan hizmetler dolayısıyla kâr amacı […]

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2019 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 30653 YÖNETMELİK Turist Rehberleri Birliğinden: Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye […]