Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:289)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:   1.Giriş Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturur. 2.Yasal düzenlemeler 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; ücretin, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para […]