Yürüyüş Liderliği Eğitimi İçin Kamp Alanı Önerisi (Örnek)

29.04.2017 tarihinde yayınlamış olduğumuz “TDF Yürüyüş Liderliği Eğitim Süreci” başlıklı makaleye olan ilginin arttığı gözlenmektedir. Bu ilgiye mazhar olmak babında, yürüyüş liderliği eğitiminin yapılacağı kamp alanının tespiti ve TDF’ye öneri iletiminde yararlı olabileceği düşüncesiyle, daha önceki eğitim başvurularında kullanılan, tarafımca hazırlanmış bir formun okurun ihtiyacını karşılamada yararlı olacağını ümit ederim. Dileyen okur, aşağıda yer alan […]

Spor, Dernek Ve Kulüp Üzerine Bir Derleme

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” Mustafa Kemal Atatürk Giriş Toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmesi, o toplumun bireylerinin kendi sorunlarını çözümüne yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılma düzeyleriyle yakından ilgilidir. Bu manada sivil toplum kuruluşları, devletin, kamu sektörünün yetersiz kaldığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla ortak hedefe yönelmiş insanlar tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen yapılardır. Toplumsal […]

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi

Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” 13 Haziran 2018 tarih ve 30450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Vergilerin İadesine İlişkin Hususlar başlıklı İkinci Bölümünün 5.nci maddesine göre “Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan […]

TDF Yürüyüş Liderliği Eğitim Süreci

İlginiz doğal dünya, yerel kültür, manzaralı ormanlar, çayırlar, göller veya muhteşem zirveleri olan dağlar olabilir. Bu yöndeki ilgiyi dikkate alan Türkiye Dağcılık Federasyonu kişilerin dağlara ve doğal alanlara olan tutkusunu paylaşabilecek lider kişileri yetiştirmek amacıyla mevzuatta bir düzenleme yapmış ve 2016 yılında “Yürüyüş Liderliği Talimatı” olarak adlandırılan bir talimat yayınlamıştır. Talimata göre, dağcılık sporcu lisansına […]