Yürüyüş Liderliği Eğitimi İçin Kamp Alanı Önerisi (Örnek)

29.04.2017 tarihinde yayınlamış olduğumuz “TDF Yürüyüş Liderliği Eğitim Süreci” başlıklı makaleye olan ilginin arttığı gözlenmektedir. Bu ilgiye mazhar olmak babında, yürüyüş liderliği eğitiminin yapılacağı kamp alanının tespiti ve TDF’ye öneri iletiminde yararlı olabileceği düşüncesiyle, daha önceki eğitim başvurularında kullanılan, tarafımca hazırlanmış bir formun okurun ihtiyacını karşılamada yararlı olacağını ümit ederim. Dileyen okur, aşağıda yer alan […]

Turist Rehberleri Birliği tarafından verilen çalışma kartı, mesleki kitap, dergi, v.s. ile mesleğe giriş ve meslek geliştirme için yapılan sınavlar gibi sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesi.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı  :B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[1-2014/11]-69843 Tarih: 06/03/2017 Konu: … İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Birliğiniz tarafından verilen çalışma kartı, turist rehberleri ve meslek hakkında kitap, dergi, v.s. ile mesleğe giriş ve meslek geliştirme için yapılan sınavlar gibi sağlanan hizmetler dolayısıyla kâr amacı […]

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2019 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 30653 YÖNETMELİK Turist Rehberleri Birliğinden: Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye […]

Spor, Dernek Ve Kulüp Üzerine Bir Derleme

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” Mustafa Kemal Atatürk Giriş Toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmesi, o toplumun bireylerinin kendi sorunlarını çözümüne yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılma düzeyleriyle yakından ilgilidir. Bu manada sivil toplum kuruluşları, devletin, kamu sektörünün yetersiz kaldığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla ortak hedefe yönelmiş insanlar tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen yapılardır. Toplumsal […]

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi

Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” 13 Haziran 2018 tarih ve 30450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Vergilerin İadesine İlişkin Hususlar başlıklı İkinci Bölümünün 5.nci maddesine göre “Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan […]

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:289)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:   1.Giriş Rehberlik hizmeti veren turist rehberlerinin vergilendirilmesi hususunda oluşan tereddütlerin giderilmesine ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturur. 2.Yasal düzenlemeler 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesinde; ücretin, işverene tâbi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para […]

Gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı

Özelge: Köpek gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı   : 38418978-120[9-15/27]-8343 Tarih : 26/02/2016 Konu : Köpek gezdirme faaliyetinin esnaf muaflığından yararlanıp yararlanamayacağı   İlgide kayıtlı özelge talep formunda, herhangi bir işyerine veya işverene bağlı olmaksızın talep oldukça köpekleri sadece sokakta gezdirdiğinizi, herhangi bir ürün alım satımı yapmadığınızı […]

Gemi acenteliği faaliyeti ile kokartlı rehberlik yapılması halinde vergilendirilme

Özelge: Gemi acenteliği faaliyeti ile kokartlı rehberlik yapılması halinde vergilendirilme hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı   : 96620903-120[37-13/1]-92 23/10/2013 Tarih : 23/10/2013 Konu : Gemi acenteliği faaliyeti ile kokartlı rehberlik yapılması halinde vergilendirilme İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün … vergi kimlik numarasında gelir vergisi mükellefi olarak […]

Seyahat acenteleri tarafından turist rehberlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kullanılacak belgeler

Özelge: Seyahat acenteleri tarafından turist rehberlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kullanılacak belgeler hk. T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı   : B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-987 15/07/2011 Tarih : 15/07/2011 Konu : Seyahat acenteleri tarafından turist rehberlerine yapılan ödemelerin vergilendirilmesi ve kullanılacak belgeler. İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketiniz tarafından turistlere verilen hizmetlerin bir kısmının […]