Tazele Anılarını

Tazele Anılarını Bahar gelmiştir canlanmıştır hertaraf, Ahaliden hal hatır soran da çoğalmıştır, Hesabını karınca kararınca da yapmıştır, Eşrafa öylesine bakıp, cıgarasını yakmıştır. Aranan adam olmak,…

Özlem ve Künde

Kentli özlem duyar sessiz bir ortama, Bulmayı umut eder kırda bir göz oda, Arayınca bir ev de bulunabilir zeytinlikte, Ver kararını şehirli bak nasıl geldin…

Japon Bahçesi

Geçmişten geliyor adı şanı, Barındırıyor şimdi bin bir fidanı, Çiçeklerle donatılmış her bir yanı, Selçuklu ilçesinin Japon Bahçesi.   Kâfilelerle geliyor mekâna öğrenciler, Kucaklarında çocuklarıyla…

Antalya Müzesi

Likyalı-Pamfilyalı-Helenli-Romalı bilindiler, Bu topraklarda birbirileriyle didiştiler, Kentlerini inşa edip heykeller diktiler, Güneş Ülkesinden sonsuza göçtüler. Fanilerden yadigâr kalan eserler, Frizler, heykeller, lahitler, seramikler, Arkeologlarca aranıp…

Ben Çiçek

Ben Çiçek Gerek yok beni adlandırmayın, Ki milyon yıldır açıyorum,  Yeter ki eksilmesin suyum, Vursun toprağa ısısı güneşin, Suyla toprak kavuşup ısı vurunca, Zamanı gelmiştir…

Taş Ev

Taş Ev   Sütçülerin Hacıahmetler köyünde,  Postlarda, orman kenarında, Taştan örüldü duvar, ocağı da, Sönmesi istenmedi koru, ama olmadı. Kalmadı bugün kimse, oda bomboş, Köhne…

Mor Çiçek

Mor Çiçek Göçmüyor Torosta artık Yörük, ah göçmüyor, Gitmiyor dağın yolundan ah kimseler, gitmiyor, Çaltıçukuru değirmen yolu da bomboş, ürkütüyor, Su kaynağı da tükenmiş artık…