Tazele Anılarını

Tazele Anılarını

Bahar gelmiştir canlanmıştır hertaraf,

Ahaliden hal hatır soran da çoğalmıştır,

Hesabını karınca kararınca da yapmıştır,

Eşrafa öylesine bakıp, cıgarasını yakmıştır.

Aranan adam olmak, kolay değil elbet,

Adam olup ta aranmıyor da olunur elbet,

Nasılsa önü yaz güz ola harman ola,

Rehber dediğin sürünün başında ola.

Sezonu gelmiş olmuştur üstü pak, karnı tok,

Başı kalkmış yukarı, elinde bir tek asası yok,

Ardında ecnebi kervanıyla gidilecek yol çok,

Dere tepe düz gidip anlatacak şey nasılsa çok.

Gelen gidenin ardından hesaplar karışır olmuş,

Önceden söz verip, malından veren az olmuş,

Mal yanında emeğin değeri nasıl da hiç olmuş,

Bunca emek sonunda Rehber düçar olmuş.

Gelmiş sezon sonu gidenler dönmez geri,

İçine çökmüş kasvet açık kalmıştır bir eli,

Sezon bitmiş ahali dönmüş artık sırtını,

Önceki yapılan hesabın, hesap olmadığı belli.

Yazın vakti bol bulup el alemle mutlu oldun,

Geçti sonbahar, gelen kış ve geceler uzun,

Tazele anılarını yazdan, Rehber dünyandan,

Nasıl olsa hoş bir seda kalacak geriye bu hayattan.

07.02.2004 - Cumartesi
Mürşidin Demircan