Anayasa Mahkemesinin 10.01.2013 tarih ve 2012/95 E., 2013/9 K.Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2012/95 Karar Sayısı: 2013/9 Karar Günü: 10.1.2013 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Emine Ülker TARHAN ve Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU : 7.6.2012 günlü, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun; 1- 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna,…”ibaresinin, 2- 2. maddesinin (1) […]