Seviye Farkı ve Yüksekte Çalışma

Bu sunum ile yüksekte yapılan her türlü çalışma alanında çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamanın yanı sıra mevcut tehlike ve risklere karşı farkındalık oluşturulması amaçlandı. Siz kıymetli okuyucuların görüş ve önerileri, yüksekte çalışma ile ilgili bilgi paylaşımında daha zengin bir içeriğin oluşmasını sağlayacaktır. Salt burada aktarılan bilgiler ile bağlı kalmayınız, araştırmacı olunuz.

Yürüyüş Liderliği Eğitimi İçin Kamp Alanı Önerisi (Örnek)

29.04.2017 tarihinde yayınlamış olduğumuz “TDF Yürüyüş Liderliği Eğitim Süreci” başlıklı makaleye olan ilginin arttığı gözlenmektedir. Bu ilgiye mazhar olmak babında, yürüyüş liderliği eğitiminin yapılacağı kamp alanının tespiti ve TDF’ye öneri iletiminde yararlı olabileceği düşüncesiyle, daha önceki eğitim başvurularında kullanılan, tarafımca hazırlanmış bir formun okurun ihtiyacını karşılamada yararlı olacağını ümit ederim. Dileyen okur, aşağıda yer alan […]

Turist Rehberleri Birliği tarafından verilen çalışma kartı, mesleki kitap, dergi, v.s. ile mesleğe giriş ve meslek geliştirme için yapılan sınavlar gibi sağlanan hizmetlerin vergilendirilmesi.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı  :B.07.1.GİB.4.06.17.01-130[1-2014/11]-69843 Tarih: 06/03/2017 Konu: … İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Birliğiniz tarafından verilen çalışma kartı, turist rehberleri ve meslek hakkında kitap, dergi, v.s. ile mesleğe giriş ve meslek geliştirme için yapılan sınavlar gibi sağlanan hizmetler dolayısıyla kâr amacı […]

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Ocak 2019 Cumartesi Resmî Gazete Sayı : 30653 YÖNETMELİK Turist Rehberleri Birliğinden: Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 26/12/2014 tarihli ve 29217 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddeye […]

Spor, Dernek Ve Kulüp Üzerine Bir Derleme

“Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” Mustafa Kemal Atatürk Giriş Toplumun ekonomik, sosyal ve demokratik gelişmesi, o toplumun bireylerinin kendi sorunlarını çözümüne yönelik faaliyetlere gönüllü olarak katılma düzeyleriyle yakından ilgilidir. Bu manada sivil toplum kuruluşları, devletin, kamu sektörünün yetersiz kaldığı alanlarda topluma hizmet götürmek amacıyla ortak hedefe yönelmiş insanlar tarafından kurulan ve kâr amacı gütmeyen yapılardır. Toplumsal […]

Akseki İlçesinin Kırsalında Bir Mahalle; Güzelsu

Yazar: Mürşidin Demircan Giriş Antalya iline 150 km, Akseki ilçe merkezine 30 km uzaklıkta yer alan Güzelsu mahallesi (Sülles), 36.896° enlem ve 31.855° boylamda, Torosların güney kısmında 1.198 metre rakımda, Sere Beli[1] denilen ormanlık bir boyun noktasının gerisinde, Akdeniz’e bakan arazide alana hâkim bir tepede, ormanlık bölgenin gerisinde, yüksek ve müstesna bir mevkide kurulmuştur. Ferenge, […]

Yargıtay 19. Ceza Dairesi, 2016/548 E. ,  2017/7838 K.

“İçtihat Metni” 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na aykırılık eyleminden dolayı kabahatli … hakkında aynı Kanun’un 30/2. maddesi uyarınca 1.000,00 Türk lirası idari para cezası uygulanmasına ilişkin Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının 14/07/2015 tarihli ve 2015/35 sayılı idari yaptırım kararına yönelik başvurunun kabulü ile idari para cezasının iptaline ilişkin Çanakkale Sulh Ceza Hakimliğinin 04/09/2015 […]

Sagalassos’tan Gölcük Krater Göleti’ne

Sabah çıkıp yola, varınca Ağlasun’a Uğradım ilçenin Antik Sagalassosu’na Gördüm ki geçmişin konutları, odeoanu, Tiyatrosu, agorası, heroonu ve çeşmesi, Tüm haşmetli ile duruyordu yerinde imdi. Bilinmiyorsa da günümüzde gizemli geçmişi, “Burası cennte açılan bir kapı” diyen Bell idi. Dedim ki el ver bana bana Akdağ, Geçmiştekilere yol verdiğin gibi, Görmeliyim Isparta’nın krater göletini. Salındım yamaçtan, […]

Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi

Maliye Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının birlikte yaptığı çalışma neticesinde hazırlanan “Sporcu Ücretlerinden Tevkif Yoluyla Alınan Gelir Vergisinin İadesi Hakkında Yönetmelik” 13 Haziran 2018 tarih ve 30450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Vergilerin İadesine İlişkin Hususlar başlıklı İkinci Bölümünün 5.nci maddesine göre “Türkiye’de faaliyette bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan […]

Sıcak Havada Koşu ve Chimera Run 28.8 Km

Koşu ve Sıcaklık Sıcak havada yapılan koşularda, o sezon için, koşucunun iyi dereceler elde etme imkânı oluyor ise de, sıcağın sağlık üzerinde de bazı etkileri olabilmektedir. Yaz ne kadar güzel ve fevkalade geçiyor ise de sıcak çarpması, güneş yanığı ve dehidrasyon sıcağın sır olmayan sürprizleridir. Sıcağın tesiriyle sağlığımızdan olmamak için. Ne yapmalı ve nasıl koşmalı? […]