Gezdirme Faaliyeti ve Esnaf Muaflığı

Giriş

Kişileri kırda, dağlarda, Tabiat Parkı veya Milli Park alanlarında gezdirme faaliyetinde bulunan kimseler (alan kılavuzu, yürüyüş lideri vb.) esnaf muaflığından yararlanabilir mi?

Fotoğraf: MD – Kızlar Sivrisi 17.09.2017-Cumartesi

 

Gezdirme Faaliyeti ve GVK’nın 9 uncu Maddesi

Herhangi bir işyerine veya işverene bağlı olmaksızın arkadaşlarından talep oldukça, arkadaş grubunu kırda, dağlarda, Tabiat Parkı veya Milli Park alanlarında gezdiren kimseler, herhangi bir ürün alım satımı yapmıyor ise de söz konusu faaliyetin icra ediliş şekline göre vergilendirilip vergilendirilmeyeceği hususu önem arz etmektedir.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinde vergiden muaf esnafa ilişkin düzenlemelere yer verilmiş olup, kimlerin esnaf muaflığından faydalanacakları da maddede bentler halinde sayılmıştır. 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinde; Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hamallar gibi küçük sanat erbabı; hükmü yer almaktadır. Bu maddenin mülga ikinci fıkrasından sonra gelen üçüncü fıkrasında, ticari, zirai veya mesleki kazancı dolayısı ile gerçek usulde Gelir Vergisine tabi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanların esnaf muaflığından faydalanamayacakları belirtilmiş, son fıkrasında da Bu muaflığın 94 üncü madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur. denmiştir. GVK ‘da yer alan hükümler uyarınca, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine bağlı olmadan, herhangi bir işyeri açmaksızın sadece arkadaşlarını kırda, dağlarda, Tabiat Parkı veya Milli Park alanlarında gezdiren kimseler, gezdirme faaliyetini arızi olarak icra etmeleri halinde, bu gezdirme dolayısıyla elde ettikleri gelir nedeniyle esnaf muaflığından yararlanabilir. Ancak, bu muafiyetten yararlanabilmek için her hangi bir internet sitesine üye olarak faaliyette bulunan veya tüketiciler ile hizmet sunanları buluşturan organizasyonlar vasıtasıyla doğrudan veya dolaylı olarak ve devamlılık arz edecek şekilde faaliyette bulunulması halinde ise esnaf muaflığından faydalanılamaz.

Sonuç

Esnaf muaflığından yararlanabilmek için, gezdirme faaliyeti süreklilik arz etmemeli, bir internet sitesine üye olarak faaliyette bulunulmamalı, tüketiciler ile hizmet sunanları buluşturan organizasyonlar vasıtasıyla faaliyette bulunulmamalıdır. Aksi durumda:

Gezdirme faaliyetini icra eden kimsenin durumu dikkate alınır ve bu kimse hakkında gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilebilir veya bu kimseler GVK ’nın ücret gelirinin vergilendirilmesine ilişkin hükümlerine göre vergilendirilebilir.

-/-

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:

“Gezdirme Faaliyeti ve Esnaf Muaflığı” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Mürşidin Demircan’a aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.mursidindemircan.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Kaynakça
– 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
– Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)’nün 26/02/2016 tarih ve 38418978-120[9-15/27]-8343 sayılı özelgesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir