Alan Kılavuzluğu Faaliyeti

Alan Kılavuzu Kimdir?

Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4.ncü maddesinin (1) nci fıkrasının (f) bendine göre Alan kılavuzu: “Alan kılavuzluğu eğitimi sonrasında sertifika ve kimlik almaya hak kazanmış kişiyi” ifade eder.

Fotoğraf: MD, 16.09.2017 – 11:49 Elmalı Sedir Araştırma Ormanı, Emekli Orman Mühendisi ve Turist Rehberi Süleyman DİNGİL ziyaretçilere alan ve Yaralı Sedir hakkında bilgi aktarırken.

Alan Kılavuzu Ulusal Meslek Standardına göre Alan Kılavuzu: “iş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda ziyaret alanına uygun hazırlık yapma, alan ziyaretini gerçekleştirme ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılma bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.”

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti İle Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Ücretlendirme başlıklı 17.nci maddesinin (6) fıkrasına göre “Alan kılavuzluğu hizmeti Tarihi Alanda alan kılavuzları tarafından serbest meslek erbabı veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak icra edilebilir.”

Fotoğraf: MD, 16.09.2017 – 12:16 Elmalı Sedir Araştırma Ormanı

Alan Kılavuzunun Çalışma Ortamı ve Koşulları Nelerdir?

Alan Kılavuzu Ulusal Meslek Standardına göre alan kılavuzu mesleğini icra edenlerin çalışma alanı milli park, tabiat parkları, orman, sulak alanlar ve benzeri korunan alanlar ile yaylalar, vadiler, kanyonlar gibi jeolojik oluşumlardır. Alan Kılavuzu çamur, toz, yüksek sıcaklık, aşırı soğuk, eğimli arazi, kaygan zemin, yağmur, kar, dolu ve benzeri durumların olabildiği ortamlarda çalışır. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasını gerektiren kaza ve yaralanma riskleri bulunmaktadır. Mesleğe yönelik olarak ortaya çıkabilecek risklerle kaynağında mücadele edilir ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyularak bu riskler bertaraf edilebilir. Risklerin tamamen ortadan kaldırılamadığı durumlarda ise işveren tarafından sağlanan uygun kişisel koruyucu donanım kullanarak çalışır.

Fotoğraf: MD, 16.09.2017 – 15:39 Elmalı Sedir Araştırma Ormanı

Alan Kılavuzluğu Faaliyeti Serbest Meslek Faaliyeti Midir?

Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Alan Kılavuzu Ulusal Meslek Standardı ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti İle Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde şu sonuca varılabilir.

Bir kimse alan kılavuzluğu faaliyetini işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapması halinde, söz konusu faaliyetin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi gerekir.  Faaliyetin devamlılık arz edecek ve mutad meslek haline getirilmemesi halinde ise bu faaliyet arızi serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilmesi mümkündür. Her iki durumda da yapılan ödemelerden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi hükmü gereğince gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.

Öte yandan, söz konusu faaliyeti bir işverene tabi, işyerine bağlı olarak onun emir ve talimatları dahilinde yapılması halinde, elde edilen gelir ücret olarak değerlendirileceğinden, ücret olarak yapılan söz konusu ödemeler üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 61, 63, 94, 103 ve 104 üncü maddelerine göre gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir.

Nitekim; Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti İle Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Ücretlendirme başlıklı 17.nci maddesinin (6) fıkrasında “Alan kılavuzluğu hizmeti Tarihi Alanda alan kılavuzları tarafından serbest meslek erbabı veya 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak icra edilebilir.”  denmekle alan kılavuzluğu faaliyetinin serbest meslek faaliyeti olduğu ve bu faaliyetin bir işverene bağlı olarak işçi statüsünde de yerine getirilebileceği hususu hükme bağlanmıştır.

 

 

 

-/-

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:

“Alan Kılavuzluğu Faaliyeti” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Mürşidin Demircan’a aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.mursidindemircan.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

 

Kaynakça:

28.03.2006 tarih ve 26122 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

25.10.2016 tarih ve 29868 (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan Alan Kılavuzu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı – Referans Kodu / 16UMS0551-4

26.03.2017 tarih ve 30019 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Kılavuzluğu Hizmeti İle Alan Kılavuzlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik.

İzmir Vergi   Dairesi Başkanlığı (Mükellef   Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)’Nün 28.12.2016 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-120[65-2016-6]-108087 sayılı özelgesi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir