Yargıtay 5.Ceza Dairesi, 2013/6783 E., 2015/8275 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 5 – 2012/263613

Mahkemesi : Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi

Tarihi : 15/05/2012

Numarası : 2009/761 Esas, 2012/473 Karar

Suç : Görevi kötüye kullanma

Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle dosya incelenerek, gereği düşünüldü:
Sanıklardan F.. A..’ın ….. Belediye Başkanı, sanık E.. S..’ın belediye meclis üyesi ve başkan vekili, sanık H.. A..’ın zabıta müdür vekili, sanık M.. T..’ın ise zabıta görevlisi olarak görev yaptıkları, olay tarihinde sanık F.. A..’ın, sanıklardan E.. S..’ın yönlendirmesiyle diğer sanıklara …. liman girişinde bulunan katılan şirkete ait büronun önüne danışma masası konulması için talimat verdiği, danışma masasında görev yapan sanık M.. T..’ın, limanda inen turistleri taksicilere yönlendirerek, 1618 sayılı Kanuna uygun şekilde turizm acenteliği yapan katılan şirketin faaliyetini engellediği, bu suretle sanıkların görevlerini kötüye kullandıkları iddia edilen olayda;

Ayrıntıları, Ceza Genel Kurulunun Dairemizce de benimsenen 17/02/2009 gün ve 2008/1-172 Esas, 2009/26 sayılı Kararında açıklandığı gibi, kararın verildiği oturumda hazır olan sanıklar F.. A.. ve H.. A.. müdafiilerinden son sözlerinin sorulmaması suretiyle CMK’nın 216/3. maddesine aykırı davranılması,

Aydın Valiliği’nin görevlendirmesi üzerine 31/07/2008 tarihli araştırma raporunu düzenleyen kontrol memurunca beyanlarına başvurulan ve esasa etkili anlatımda bulunan profesyonel turist rehberleri E. S., G. K., Y.T. G., T. B., S. A., A. Ş., N. Ç., Ç. G. ve B. H. T. ile diğer görevliler O. P, R. B.ve Ö. Y.’in mahkemece yöntemince çağrılarak tanık sıfatıyla dinlenmelerinden sonra sanıkların hukuki durumlarının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararları verilmesi,

Kanuna aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükümlerin 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gözetilerek CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16/03/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir