Anayasa Mahkemesinin 10.01.2013 tarih ve 2012/95 E., 2013/9 K.Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı: 2012/95 Karar Sayısı: 2013/9 Karar Günü: 10.1.2013 İPTAL DAVASINI AÇAN : Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeleri Emine Ülker TARHAN ve Levent GÖK ile birlikte 117 milletvekili İPTAL DAVASININ KONUSU : 7.6.2012 günlü, 6326 sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu’nun; 1- 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan “…turist rehberleri odaları birliklerinin kuruluşuna,…”ibaresinin, 2- 2. maddesinin (1) […]

Danıştay Onuncu Daire 28.11.1995 tarih ve 1994/1121 E., 1995/6175 K.Sayılı Karar

İlgili mevzuat zorlayıcı hüküm olmaması karşısında, profesyonel turist rehberlerinin yıllık vize işleminin rehber derneğine üye olma koşuluna bağlanamayacağı hk. Profesyonel turist rehberlerinin yıllık vize işleminin yapılabilmesi için Rehberler Derneğine üye olunduğunun belgelendirilmesi gerektiğine ilişkin olup, İl Turizm Müdürlüklerine gönderilen Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü’nün 17.12.1993 günlü ve 02.2.630/690-3526 sayılı genelgesinin ve bu genelgenin davacıya […]

Danıştay Onuncu Daire 09.04.1991 tarih ve 1990/1318 E.,1991/1335 K.Sayılı Karar

Profesyonel turist rehberliği kararlarının 625 sayılı özel eğitim kurumlarına ilişkin yasa kapsamına girmediği, söz konusu kursların yalnızca davalı bakanlıkça açılabileceği yolundaki yönetmelik hükmünde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. Dava, 2.7.1986 günlü 19152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliği”nin 49.maddesi ile 25.9.1989 günlü 20293 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yönetmeliği’nin 5.maddesinin iptali istemiyle açılmıştır. […]

Danıştay Birinci Daire 31.10.1986 tarih ve 1986/326 E.,1986/378 K. Sayılı Kararı

Geliri tacir niteliği kazanmasını gerektirmeyecek miktarda sınırlı olan ve dolayısıyla ticaret ve sanayi odasına kaydı gerekmeyen profesyonel turist rehberlerine ancak esnaf ve küçük sanatkarlar kanununa göre disiplin cezası verilebileceği hk. İstişari düşünce isteminin konusunu, disiplin suçu işleyen profesyonel turist rehberlerine, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununa göre mi yoksa Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğine göre […]

Danıştay Onuncu Daire 04.06.1984 tarih, 1982/2853 E.,1984/1182 K. Sayılı Kararı

Karar Metni Turizm Ve Tanıtma Bakanlığınca çıkarılan profesyonel turist rehberleri kursları ve profesyonel turist rehberliği yönetmeliğinin, turist rehberleri ücretlerinin ne şekilde saptanacağını belirleyen 32.maddesinde ve bu yönetmelik hükmüne göre düzenlenen 1981 yılı ücret tarifesinde hukuka aykırılık bulunmadığı hk. Dava: 21.3.1974 günü yürürlüğe giren profesyonel Turist rehberleri Kursları ve Profesyonel Turist Rehberliği yönetmeliğinin 32.maddesi ile 1981 […]

04.03.2018 13.cü Runatolia 21K

Türk turizminde farklılık yaratmak ve kış turizmine katkı sağlamak amacıyla Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu adıyla ilk kez 19 Mart 2006 tarihinde koşuldu. 2015 yılından itibaren Runatolia Maratonu adıyla Türkiye’nin vazgeçilmezi haline geldi. Profesyonel koşuculara hitap ettiği kadar, koşu deneyimi az olan amatör sporcuların da ilgi gösterdiği Runatolia Maratonu, sezonun başlangıç koşusu olması ve mevsimsel özellikleri […]

28.10.2017 Dalyan Caretta Run 21K

Uluslararası Dalyan Caretta Run koşusu Dalyan’ı tanıtmak, çevre ve sağlık konularına dikkati çekmek amacıyla ilk kez 29 Ekim 2016 Cumhuriyet Bayramı’nda koşuldu. Koşu parkuru Dalyan merkezden başlar ve İztuzu Yolu üzerinde nar ve narenciye bahçelerinin arasında asfalt bir yolda devam eder. Koşunun yarısı tamamlandığında aynı yoldan geri dönülür ve koşuya başlandığı noktada sona erer. Yarışlar 5K […]

29.09.2017 Likya Yolu Ultra Maratonu ve LTS 16,5K

Türkiye’de düzenlenen ilk ultra maraton olan Likya Yolu Ultra Maratonu, yüksek mücadeleye dayalı uluslararası bir spor organizasyonudur. Toplam 509 km uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu’nun yaklaşık 250 km’lik bölümünü kapsar. Likya Yolu Ultra Maratonu 2010 yılından beri her gün bir etabı koşularak 6 etapta tamamlanan, parkurları ile katılımcılarına unutulmaz bir deneyim sunar. Parkurlar Ultra Maraton Discovery 6G LTS 16,5K 29.09.2017 […]

05.03.2017 Runatolia 21K

Türk turizminde farklılık yaratmak ve kış turizmine katkı sağlamak amacıyla Runtalya Uluslararası Antalya Maratonu adıyla ilk kez 19 Mart 2006 tarihinde koşuldu. 2015 yılından itibaren Runatolia Maratonu adıyla Türkiye’nin vazgeçilmezi haline geldi. Profesyonel koşuculara hitap ettiği kadar, koşu deneyimi az olan amatör sporcuların da ilgi gösterdiği Runatolia Maratonu, sezonun başlangıç koşusu olması ve mevsimsel özellikleri […]