Yargıtay 15.Ceza Dairesi, 2012/10254 E., 2014/4765 K.

“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 11 – 2010/80063

Mahkemesi : Fethiye 1. Asliye Ceza Mahkemesi

Tarihi : 01/05/2009

Numarası : 2007/580 (E) ve 2009/256 (K)

Suç : Dolandırıcılık

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.
Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Turist rehberi olan şikayetçinin, yanındaki 17 adet yabancı turist ile birlikte Gemiler Koyu’na tekne ile geldiği, sanığın bekçi kıyafeti giyerek şikayetçinin yanına gelip adam başı 5,00 TL giriş ücreti istediği, toplamda 80,00 TL parayı aldıktan sonra tur dönüşü makbuzlarını vereceğini söyleyerek haksız menfaat temin etmek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği somut olayla ilgili olarak;

Sanık müdafiinin temyiz talebi kapsamı ve UYAP kayıtlarından yapılan incelemede; sanığın aynı suçla ilgili olarak Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2008/92 E., 2009/82 K. sayılı kararı ile mahkumiyetine hükmedildiği ve Dairemizin 17.12.2013 tarih 2008/92 E. ve 2009/82 K. sayılı ilamı ile bu kararın onandığının anlaşılması karşısında, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesine ait anılan dosya getirtilip incelendikten sonra, aynı olayla ilgili olması halinde mükerrer dava nedeniyle ret kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 13.03.2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir