Turist Rehberlerinin Odalara Olan Birikmiş Aidat Borçları 7020 Sayılı Kanunda Yer Almıyor

6326 Sayılı Turist Rehberleri Meslek Kanunun 4.ncü maddenin 2.nci fıkrasına göre, turist rehberleri mesleği icra edebilmek için, yerleşim yerinin bulunduğu ilde kurulmuş odalardan birine, yerleşim yeri olan ilde oda kurulmamışsa en yakın ilde kurulmuş odalardan birine üye olmaları zorunludur.  Kanunun 4.ncü maddesinin 4.ncü fıkrasında, eylemli turist rehberlerinin ödeyecekleri aidat, onaltı yaşını doldurmuş olanlar için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde yirmisinden fazla olamaz. Eylemsiz turist rehberleri, eylemli turist rehberlerinin ödediği aidatın beşte biri oranında aidat öder. Turist rehberleri ilgili birlik tarafından yıllık olarak belirlenen oda aidatını iki eşit taksit hâlinde üyesi bulundukları odaya öderler. Süresi içinde ödenmeyen aidatlar kanuni faizi ile birlikte genel hükümlere göre tahsil edilir. İstisnasız tüm aidat alınmayacak hâller, Birlik tarafından belirlenir.

27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Diğer Bazı Alacakların Yapılandırılması başlığını taşıyan 4’ncü maddesinin 5, 6, 7 ve 8 numaralı fıkralarındaki hükümden yararlanarak ödemek isteyenler için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2017 olarak açıklanmış olup 7020 sayılı Kanundan faydalanmak için:

  • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu hükümlerine göre esnaf ve sanatkârlar,
  • 1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümlerine göre avukatlar ve stajyer avukatlar,
  • 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre oda ve borsaların üyeleri,
  • 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensupları,

kayıtlı oldukları oda, borsa veya baroya başvurarak aidat borçlarını taksitlendirmek isteyebilir. Taksitlendirmenin yapılmış olması ve taksitlerin 31 Ocak 2018 tarihi sonuna kadar ödenmesi halinde, bu aidat veya keseneklerden doğan borçlara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

7020 SK’yı, turist rehberleri açısından irdelediğimizde, turist rehberlerinin bağlı oldukları odalara olan birikmiş aidat borçlarının bu kanun kapsamına alınmadığı anlaşılmaktadır.

Turist rehberlerinin odalara olan birikmiş aidat borçlarının 7020 SK kapsamına neden alınmadığı ile ilgili çeşitli sorular ortaya atılabilir ise de, konu şu örnekle izah edilebilir. “A’nın B’nin ayaklarına, B’nin C’ninkilere, C’nin D’ninkilere vs. atarak, en son Y’nin, Z’nin yüzüne atmasıyla maytap patlamıştır. Suçlu kimdir? Uzak fail olan A mı? Yoksa yakın fail olan Y mi?”

Rehberlerin lehine olabilecek çalışmalarda kimler yer almalıdır ki, rehberler gelecekte bir kez daha mağdur olmasın. Mevcut durumda, rehberlerin birikmiş aidat borçlarının 7020 SK’da yer almaması bir mağduriyettir ve bu mağduriyete 6326 SK’nın 8.nci maddesinde belirtilen temsilcilerin payı bulunmaktadır. Çünkü, kanunun 8.nci maddesinin 17.nci fıkrasına göre “meslek kuruluşlarının hukuki temsilcileri başkanlarıdır”. Bu temsilciler kanundan gelen yetkileri çerçevesinde, 7020 SK hazırlanır iken bu kanun çalışmalarından haberdar idiler. Temsilciler ilgili merciler ile birlikte çalışabilir ve temsilcisi oldukları rehberlerin birikmiş aidat borçlarının taksitler halinde ödenebilmesi yönünde, kanuna hüküm ekletilmesi yönünde lobi yapabilir idiler.

Netice itibariyle, turist rehberlerine ait meslek kuruluşları temsilcilerinin, turist rehberlerinin aidat borçlarının 7020 SK’da yer alması yönünde çaba yansıtmadıkları söylenebilir.

 

-/-

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:

“Turist Rehberlerinin Odalara Olan Birikmiş Aidat Borçları 7020 Sayılı Kanunda Yer Almıyor” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Mürşidin Demircan’a aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.mursidindemircan.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir