“Turist Rehberi Mesleki Sorumluluk Sigortası”

Turist rehberleri başta olmak üzere, yerel meslek odaları ile birlik; asgari müşterek hususlarda uyuşarak “Turist Rehberi Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile ilgili uygulamayı başlatabilir. Çünkü, ulusal sigorta şirketleri “mesleki sorumluluk sigortası” adı altında üretilen bir kloz ile dört meslekten (meslek mensubunu) belli bir bedel karşılığında sigortalamakta.

Fotoğraf: MD, 25.12.2016-09:29 Saklıkent civarı.

Mesleki sorumluluk sigortasına ilişkin şartlar Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı) tarafından hazırlanan “Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” Tebliği ile belirlenmiş ve bu tebliğ 26.05.2016 tarih ve 28658 sayılı RG’de yayımlanmıştır.

Sigortalıya verilen bir kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Bahsi geçen genel şartların eki niteliğindeki klozlar şunlardır:
1)Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu
2)Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu
3)Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu
4)Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu.

Şartnamenin A.1. maddesine göre Sigortanın konusu: “sigorta sözleşmesi ile sigortalının poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek sınırları çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;
a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya
b) Sözleşme yapılmadan önce veya sözleşme yürürlükteyken meydana gelen olay nedeniyle, sadece sözleşme süresi içinde sigortalıya karşı ileri sürülebilecek taleplere karşı,
sözleşmede belirtilen miktara kadar isteme ilişkin makul giderleri de içerecek şekilde teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bentlerinden birini içerecek şekilde sözleşme yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek şekilde de sözleşme yapabilir.
Sigortalının işletmesi ile ilgili sorumluluğu için yaptırılmışsa, sözleşmede aksine hüküm yoksa bu sigorta, sigortalının temsilcisi ile işletmenin veya işletmenin bir kısmının yönetiminde, denetiminde ve işletmede çalıştırılan kişilerin sorumluluğunu da karşılar.”

-/-

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:

“Turist Rehberi Mesleki Sorumluluk Sigortası” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Mürşidin Demircan’a aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.mursidindemircan.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir