Büğüş: Serik İlçesi Kırsalında Bir Mahalle

Kırsalın Mahallesi, Büğüş

Antalya ili Serik ilçesi kırsal alan mahallesidir Büğüş. Bu mahalle Sivri Tepe, Kızılboyun ve Çakallık ormanları civarında yer almakla, Tekke, Töngüçlü, Yumaklar, Etiler, Zırlankaya ve Yanköy mahalleleri ile çevrilidir. Büğüş’ün doğusunda Zırlankaya ve Ballum Sultan deresi ve Çolak; kuzeyinde Kireç ocağı ve Değirmen deresi; batısında Nergizli ve Karabelen; güneyinde Tekke Gediği ve Tekerlek Belen yer alır[i].

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan yerel halk, göçmen (muacir) ve Yörük olup, Büğüş, Türkmen yerleşim alanıdır[ii].

Büğüş mahallesinin hudutları ele alındığında, mahallenin;

Kuzeyinde; Töngüçlü köyü ile arasındaki Karabelen Tepeden kuzeydoğu yönde Nergizli derenin güneyindeki Yayvan tepeye, buradan doğu yönde Hacı Hasanlar mahallesi güneyindeki 239 rakımlı nirengili tepeye, buradan doğu yönde inen kuru dereye ve bu kuru dere takip edildiğinde bu kuru derenin Ballum Sultan deresi ile birleştiği yere varılır.

Doğuda; Yumaklar köyü güney yönünde Ballüm Sultan deresi ile takiben Karaotlu deresinin bu dere ile birleştiği yere, buradan Etler köyü ormanlık alanı güney yönde Ballum Sultan deresi ile takiple Poslu derenin Ballum sultan deresi ile birleştiği yere, buradan güneybatı yönde Ballum Sultan deresi takip edildiğinde, Dolaplı Değirmeni güneyinden güneybatı yönde düz hatla Ömer Usta kuyusuna ulaşılır.

Güney’de; Yanköy batı yönünde Ecinler mahallesi güneyinde önce 61, sonra 56 rakımlı tepelerden geçilir ki, 56 rakımlı tepeden itibaren kuzeybatı yönde Büğüş, Tekke yoluna, sonra güneybatı yöne doğru bu istikamet takip edildiğinde Tekke Gediğine varılır. Tekke yolunun kuzey kenarında Gavur yalısı mahallesi mevkii yer alır.

Kaynak: MD, 04.12.2016 11:02 Ecinler mevki

Batı’da, Tekke köyü istikametindeki sırtlar takip edilince, önce kuzeydoğu yönde Kocakepez tepeye, buradan çamlı sırtı takiple 197 rakımlı nirengili tepeye ve buradan da kuzey yönde Karabelen tepeye ulaşılır.

Büğüş mahallesinin Meteris mahalli Payamlıtaş mevkii, Büğüş- Töngüçlü köyleri ortak mülki sınırı olup, bu sınırın üzerinde Kayalı tepede, orman yolunun 15 m kadar batısında duvar şeklindeki kayaların doğuya bakan tarafındaki noktadan itibaren güney doğu yönde düz hatla sağ taraf Sivri Tepe ormanı, sol tarafı ise tarladır.

Büğüş-Töngüçlü köyleri ortak mülki sınırındaki kuyunun 16,5 m kuzeyinde Yayvan dereden itibaren güneybatı yönde sağ taraf ise Kızılboyun ormanıdır.

Büğüş-Durmuşlar mahallesi Çakallık mevkiinden, Çakallık ormanı başlar ki kuzeydoğu köşesinde Büğüş – Zarlankaya köyleri ortak mülki alanı ve Balım Sultam deresi bulunur.

Büğüş – Silyon Parkuru (18 Km)

04.12.2016 günü saat 10:00 itibariyle Büğüş mahallesi Meteris mahalline ulaşıldı, burada önceki yüzyıla ait mezar yapı özelliği ihtiva eden ve günümüzde kullanılan kabristanın yanından yukarı doğru yürümeye başlandı.

Kaynak: MD 04.12.2016 10:43 Meteris mevki kabristanı

Ecinlerde verilen kısa bir molaya müteakiben 11:06’da Gökbelen tepeye ulaşıldı, buradan Hacı Hasanlar mahallesi izlenebiliyor idi. Yola devamla biraz ilerideki Karabelen tepeye uğrandı ve orman içine Yanköy istikametindeki tepelere yönelindi.

Kaynak: MD, 04.12.2016 11:06 Gökbelen tepe ve ötesi.

Saat 12:00 orman içindeki yüksek boylu ağaçlar arasında verilen yemek molasına müteakiben, orman yolunda güney istikametinde, tepeden yürümeye devam edilirken, sol tarafta Zırlankaya ve Büğüş mahalleleri, sağ yönde de Tongüşlü mahallesi izlenebiliyordu. İlerlenen tepenin nihayetindeki taş ocağına saat 13:57’de ulaşıldı.

Kaynak: MD, 04.12.2016 13:58 Taş Ocağı

Buradan yola devamla, üzerinde çoban evi bulunan tepeden ilerlendi, ikinci tepedeki yıkık taş ev geçildikten sonra, ilerideki sulama kanalı ve asfalt yol geçilip, solda Yanköy kalmak üzere nadasa bırakılmış tarlalardan veya anızlarından ilerlendi .

Kaynak: MD, 04.12.2016 14:40 Yanköy tarlaları.

14:43 itibariyle Silyon Antik Kentinin konuşlandığı tepenin kuzey alt başlangıç noktasına varıldı.

Kaynak: MD, 04.12.2016 15:16 Silyon’a çıkan kuzey yamaç yolu.

Saat 15:17’te antik kentin kuzey giriş kapısına varıldı.

Kaynak: MD, 04.12.2016 15:17 Silyon Antik Kenti Kuzey Giriş Kapısı

15:22’de heybetli girişin yıkık duvarları arasında toplu fotoğraf alındı.

Kaynak: MD, 04.12.2016 15:22 TODOSK sporcu grubu Silyon Kuzey Kapı girişinde.

Geçmiş yıllara nazaran, bu yıl alanda yüzey çalışmaları yapılıp, maki bitki toplulukları budandığı gözlenmekle, bu temizlik çalışmasından olsa gerekir,

Kaynak: MD, 04.12.2016 15:26 Selçuklu dönemi yapı kalıntısı.

Helen, Roma, Bizans ve Selçuklu döneminden izler taşıyan yıkılmış birçok yapı kalıntısı.

Kaynak: MD, 04.12.2016 15:58 Helen, Roma ve Bizans dönemi sur ve yapı kalıntıları.

Pek çok yer altı sarnıcı daha da dikkat çekmekte idi. Bu kalıntılar arasında hızlı bir şekilde dolaşıldı ve saat 14:30’da yürüyüş etkinliği sonuçlandı.

 

KAYNAKÇA

[i] Orman Genel Müdürlüğü 24.4.1998 tarih ve O.G.M.Kdm.1.Kom 5/6-679-680 sayılı iş emri ve iş programı ile Antalya İli, Serik İlçesi, Büğüş Köyü sınırlarındaki ormanların 6831 sayılı Orman Kanununa göre Orman Kadastrosu ve aynı kanunun 2/b Maddesi uygulama çalışmaları için oluşturulan 5 Nolu Orman Kadastro Komisyonu 02.09.1988 tarihli Tutanak’tan yararlanılarak derlenmiştir.

[ii]https://tr.wikipedia.org/w/index.php?search=B%C3%BC%C4%9F%C3%BC%C5%9F&title=%C3%96zel:Ara&go=Git&searchToken=c9bfiwrwifcdfyhp0njeyt7hj (erişim: 09.12.2016)

 

– / –

Bu makaleden kısa alıntı yapmak için alıntı yapılan yazıya aşağıdaki ibare eklenmelidir:

“Büğüş:Serik İlçesi Kırsalında Bir Mahalle” başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Mürşidin Demircan’a aittir ve makale, yazarı tarafından (http://www.mursidindemircan.com) kütüphanesinde yayınlanmıştır.

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir